Aplikacja Logistyka to oprogramowanie które wspiera procesy związane ze zbieraniem i przydzielaniem zadań transportowych w firmie. Składa się z dwóch modułów: pierwszy przeznczonych jest dla klientów drugi dla działu logistyki firmy. Klienci firmy w mogą składać zamówienia które trafiają do działu logistyki.  Który w dedykowanej aplikacji przydziela odpowiednie zasoby do realizacji zadań. Następnie generuje wiadomości sms do kierowców którzy realizują zlecenie. Całość jest monitorowana na bieżąco w aplikacji dzięki integracji z oprogramowaniem ERP RS-Anakonda.

 

 

 

Funkcjonalność aplikacji

 • integracja z system ERP – pobieranie danych o kontrahentach i wykonanych kursach.
 • moduł wysyłkowy wiadomości sms
 • automatycznie odświeżanie danych na stronie
 • generator wzorców wiadomości
 • planowanie kursów dla kierowców z poszczególnych magazynów towarowych
 • notatki i statusy kierowców
 • archiwum zrealizowanych zleceń
 • zaawansowane filtry
 • przyjmowanie zleceń poprzez automatyczny odbiór wiadomości email
 • przyjmowanie zleceń poprzez dedykowaną stronę www dla kontrahentów
 • automatycznie odbieranie wiadomości sms od kierowców z informacjami o urlopach i innych zdarzeniach – zapis w systemie.
 • przekazywanie przez kierowców za pomocą smsów do systemu informacji o planowanych urlopach, notatek.

 

 


 

Potrzebujesz takiej lub podobnej aplikacji? Wypełnij krótki formularz poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą. Chętnie porozmawiamy o szczegółach.

 

Leave this field blank

Addconnect Krzysztof Siwiec informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – iż:


• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Addconnect Krzysztof Siwiec z siedzibą 02-673 Warszawa ul. Gandalfa 1/50,

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przez Panią/Pana korespondencji za pomocą formularza na stronie WWW, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którymi są: załatwienie sprawy z którą zwraca się osoba, a także utrzymanie kontaktu z każdym zainteresowanym, jako potencjalnym klientem,

• celem przetwarzania jest załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej przez Panią/Pana, a także udzielenie Pani/Panu odpowiedzi,

• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,

• okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent,

• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.