Rozumiemy, że każda firma jest unikalna i wymaga spersonalizowanych rozwiązań IT, które umożliwią sprawną realizację jej procesów biznesowych. Dlatego oferujemy tworzenie dedykowanego oprogramowania webowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb każdego klienta. W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji desktopowych, aplikacje webowe działają bezpośrednio w przeglądarce internetowej i nie wymagają instalacji na urządzeniu użytkownika. Ta forma oprogramowania oferuje wysoki poziom dostępności i łatwości wdrażania. Jeśli Twoja firma potrzebuje systemu do zarządzania wewnętrznymi procesami, platformy stworzonej specjalnie dla jej potrzeb, to z przyjemnością pomożemy!

 

Wybrane Projekty

 

 

 

 

Aplikacje dedykowane tworzone są zgodnie z unikalnymi potrzebami i wymaganiami każdego klienta. Zalecamy wybór dedykowanego systemu, gdy gotowe aplikacje lub narzędzia nie spełniają potrzeb Twojej firmy. Oprogramowanie stworzone pod personalne wymagania może mieć znaczący wpływ na efektywność pracowników, zwiększenie wydajności procesów, oszczędność czasu i kosztów oraz poprawę relacji z klientami. Wspieramy naszych klientów w realizacji projektów, pomagając im w transformacji cyfrowej, integracji systemów i budowaniu aplikacji, które spełnią ich unikalne wymagania.

 


 

Potrzebujesz podobnej aplikacji? Wypełnij krótki formularz poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą. Chętnie porozmawiamy o szczegółach.

 

 

Leave this field blank

Addconnect Krzysztof Siwiec informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – iż:


• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Addconnect Krzysztof Siwiec z siedzibą 02-673 Warszawa ul. Gandalfa 1/50,

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przez Panią/Pana korespondencji za pomocą formularza na stronie WWW, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którymi są: załatwienie sprawy z którą zwraca się osoba, a także utrzymanie kontaktu z każdym zainteresowanym, jako potencjalnym klientem,

• celem przetwarzania jest załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej przez Panią/Pana, a także udzielenie Pani/Panu odpowiedzi,

• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,

• okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent,

• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.