Aplikacja jest typowym programem magazynowym o dodatkowych unikatowych funkcjonalnościach które są wymagane w firmie. Składa się z interfejsu webowego oraz aplikacji mobilnej. Niezbędne dane pobiera z bazy danych CDN Optima.

 

 

 

Funkcjonalność aplikacji

 • System magazynowy umożliwiający wprowadzanie dokumentów WZ, PZ
 • Import danych do dokumentu WZ, PZ z zeskanowanych zestawów przez aplikacje mobilną
 • Zakładka pokazująca stany magazynowe z partią i bez z wybranego dnia
 • Importowanie dokumentów Delivery Note z PDF i zapis ich w bazie danych
 • Wykorzystanie danych z Delivery Note na potrzeby zeskanowanych kodów.
 • Odczyt i prezentacja zeskanowanych kodów w aplikacji mobilnej
 • Wydruk dokumentów WZ z Optimy z informacja o miejscu przechowywania towaru
 • Pobieranie raportów do Excel
 • Integracja aplikacji z CDN Optima w zakresie pobierania danych o produktach, dokumentach WZ, kontrahentach, towarach
 • Podgląd i edycja zdjęć ( towaru ) wgranych przez aplikacje mobilną
 • Mechanizm dodawania atrybutów ( kod_producenta ) do towarów z Optima
 • Aplikacja mobilna na system Android
 • Skanowanie kodów kreskowych, QR z towarów i szaf magazynu
 • Dodawanie zdjęć do dokumentów WZ
 • Współpraca aplikacji z czytnikiem kodów
 • Przechowywanie informacji o miejscu składowania towaru
 • Informacja o stanie i lokalizacji towaru
 • Raport porównujący stany magazynowe aplikacji magazynowej z danymi z CDN Optima
 • Funkcja remanent

 


 

Potrzebujesz takiej lub podobnej aplikacji? Wypełnij krótki formularz poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą. Chętnie porozmawiamy o szczegółach.

 

Leave this field blank

Addconnect Krzysztof Siwiec informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – iż:


• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Addconnect Krzysztof Siwiec z siedzibą 02-673 Warszawa ul. Gandalfa 1/50,

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przez Panią/Pana korespondencji za pomocą formularza na stronie WWW, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którymi są: załatwienie sprawy z którą zwraca się osoba, a także utrzymanie kontaktu z każdym zainteresowanym, jako potencjalnym klientem,

• celem przetwarzania jest załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej przez Panią/Pana, a także udzielenie Pani/Panu odpowiedzi,

• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,

• okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent,

• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.