Zamówienie u dostawcy to aplikacja zintegrowana z CDN Optima. Pobiera z jej bazy danych informacje które prezentuje na ekranie lub pliku excel.  Problemem które rozwiązuje jest pokazanie dla danego towaru wszystkich dokumentów ZD i kontrahentów wraz z ilościami. Poniższa tabelka to obrazuje:

 

towar Ilość [szt] Klienci NR ZD
LAPTOP 27,00 Klient1 – 25,  Klient2 – 50,  Klient3 – 50,  Klient5 – 50 ZD/8/04/2023, ZD/20/04/2023, ZD/23/04/2023, ZD/43/04/2023
ROUTER 38,00 Klient1 – 30,  Klient2 – 100,  Klient3 – 50  ZD/20/03/2023, ZD/2/04/2023, ZD/23/04/2023

 

 

W pierwszym etapie używamy filtrów takich jak:

 • Data dokumentów ZD ( od – do )
 • Prezentacja:  na ekranie lub plik excel
 • Status dokumentu ZD – wielokrotny wybór
 • Kontrahent – wielokrotny wybór
 • Nazwa towaru – wielokrotny wybór
 • Kod towaru – wielokrotny wybór
 • Kontrahent z powiązanego dokumentu RO – wielokrotny wybór

 

Następnie dane są prezentowane ( ekran lub plik excel )

 • Numer dokumentu ZD
 • Kod towaru
 • Ilość
 • Cena
 • Kod CN
 • Kontrahent
 • Opis

 

 

 

 

 


 

Potrzebujesz takiej lub podobnej aplikacji? Wypełnij krótki formularz poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą. Chętnie porozmawiamy o szczegółach.

 

Leave this field blank

Addconnect Krzysztof Siwiec informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – iż:


• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Addconnect Krzysztof Siwiec z siedzibą 02-673 Warszawa ul. Gandalfa 1/50,

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przez Panią/Pana korespondencji za pomocą formularza na stronie WWW, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którymi są: załatwienie sprawy z którą zwraca się osoba, a także utrzymanie kontaktu z każdym zainteresowanym, jako potencjalnym klientem,

• celem przetwarzania jest załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej przez Panią/Pana, a także udzielenie Pani/Panu odpowiedzi,

• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,

• okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent,

• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.