Pulpit menedżerski – czyli narzędzie, które ułatwia prowadzenie biznesu

W dzisiejszych czasach prowadzenie biznesu wymaga od przedsiębiorców błyskawicznego podejmowania decyzji oraz ciągłego monitorowania sytuacji na rynku. Właśnie dlatego coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie do swoich struktur narzędzi takich jak pulpit menedżerski.

Pulpit menedżerski, inaczej dashboard, to miejsce, w którym prezentowane są kluczowe dla działania przedsiębiorstwa wskaźniki. Dzięki dobrze skonstruowanemu pulpitu, użytkownik ma możliwość szybkiego i czytelnego ocenienia sytuacji w firmie, zmiany rejonu sprzedaży lub grupy produktowej bez zagłębiania się w techniczne aspekty budowy pulpitu.

Podstawową funkcją pulpitu menedżerskiego jest przedstawienie informacji w sposób czytelny i zwięzły. Ważne jest, aby wybrane wskaźniki były dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa oraz możliwości i potrzeb osób korzystających z dashboardu. Pulpity menedżerskie muszą być więc na tyle elastyczne, żeby pozwalały kierownikom oraz osobom decyzyjnym szybko i czytelnie ocenić sytuację w firmie.

Kolejną zaletą pulpitu menedżerskiego jest możliwość jego personalizacji. Użytkownik ma możliwość dostosowania widoku dashboardu do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Może zmieniać układ wyświetlanych danych, dodawać i usuwać elementy czy też włączać alerty dotyczące istotnych zmian w wybranych obszarach.

Dzięki pulpitom menedżerskim osoby decyzyjne mogą w szybki i prosty sposób analizować dane i podejmować trafne decyzje. Pulpity menedżerskie pozwalają również na śledzenie trendów i identyfikowanie problemów, co umożliwia szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.

 

 

 

Podsumowując, pulpit menedżerski to narzędzie, które znacznie ułatwia prowadzenie biznesu. Dzięki czytelnemu i przejrzystemu prezentowaniu kluczowych wskaźników, użytkownicy mogą w łatwy sposób analizować dane i podejmować trafne decyzje. Wprowadzenie do swojej firmy pulpitu menedżerskiego to inwestycja w przyszłość, która przyniesie wiele korzyści w postaci usprawnienia procesów i poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa.
 


 
Tworzymy dashboardy na życzenie klienta. Wypełnij formularz poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą. Chętnie porozmawiamy o szczegółach.

 

 

Leave this field blank

Addconnect Krzysztof Siwiec informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – iż:


• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Addconnect Krzysztof Siwiec z siedzibą 02-673 Warszawa ul. Gandalfa 1/50,

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przez Panią/Pana korespondencji za pomocą formularza na stronie WWW, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którymi są: załatwienie sprawy z którą zwraca się osoba, a także utrzymanie kontaktu z każdym zainteresowanym, jako potencjalnym klientem,

• celem przetwarzania jest załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej przez Panią/Pana, a także udzielenie Pani/Panu odpowiedzi,

• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,

• okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent,

• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.