System Ewidencji Certyfikatów Inwestycyjnych to oprogramowanie dedykowane Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych prowadzącym ewidencję uczestników dla certyfikatów wyemitowanych przed 1 lipca 2019. Umożliwiające i wspomagające prowadzenie pełnej rejestracji transakcji nabycia, zbycia oraz wykupu certyfikatów.

Jest to jednocześnie baza danych kontrahentów, dzięki której na bieżąco można wyszukiwać informacje o klientach, ich pełnomocnikach i rzeczywistych beneficjentach. System pozwala na przeglądanie kluczowych danych z punktu widzenia istotnych dla użytkownika perspektyw, a jednocześnie umożliwia wyświetlanie tylko tych informacji, które są potrzebne i używane w danym momencie.

Istotną funkcją naszego systemu jest ocena ryzyka kontrahenta. Program pozwala na monitorowanie oceny ryzyka oraz wprowadzanie notatek dotyczących poszczególnych klientów. Dzięki temu użytkownicy systemu mają pełną kontrolę nad zagrożeniem związanym z podjęciem działań związanych z danym kontrahentem.

System Ewidencji umożliwia również przeglądanie informacji o transakcjach nabycia, zbycia i wykupu certyfikatów. Wszystkie transakcje są rejestrowane w systemie, co umożliwia prowadzenie szczegółowej ewidencji, generowanie raportów i wydruków transakcji.

Użytkownicy posiadają zróżnicowany poziom uprawnień, co pozwala na kontrolowanie dostępu do poszczególnych funkcjonalności. Oprogramowanie posiada rozbudowany system logów, dzięki którym każda akcja w systemie jest monitorowana.

Program kontroluje ważności dokumentów, przeglądów oraz generuje raporty mailowe umożliwiając użytkownikom szybką reakcję na pojawiające się alerty.

System umożliwia równocześnie export danych do formatu Excel oraz PDF w celu ich dogodnego przetwarzania i analizy.

System Ewidencji to oprogramowanie na bieżąco rozwijane i udoskonalane wraz z potrzebami użytkowników, aby jak najlepiej sprostać wymagającym potrzebom rynku.

 

Funkcjonalności aplikacji:

 • baza danych kontrahentów
 • lista pełnomocników
 • lista beneficjentów rzeczywistych
 • integracja z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych
 • ocena ryzyka kontrahenta
 • wyszukiwanie kontrahentów poprzez wybranie odpowiednich cech
 • różny poziomem uprawnień użytkowników
 • rozbudowane logi, logowanie każdej akcji w systemie
 • monitorowanie daty ważności dokumentów, przeglądów itp.
 • generowanie i wysyłanie raportów na maila
 • rejestrowanie transakcji nabycia, zbycia oraz wykupu certyfikatów
 • wydruki transakcji, raportów
 • export danych do excel
 • export wybranych danych do pdf
 • raporty NBP

 

Planowana funkcjonalność:

 • generowanie deklaracji PIT ( automatyczna wysyłka na maila zaszyfrowanych plików lub pocztą tradycyjną)

 

Wdrożenia:

 •  White Berg TFI S.A.

 

 

 

 


 

Chcesz wdrożyć aplikacje? Wypełnij formularz poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą. Chętnie porozmawiamy o szczegółach.

 

 

 

Leave this field blank

Addconnect Krzysztof Siwiec informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – iż:


• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Addconnect Krzysztof Siwiec z siedzibą 02-673 Warszawa ul. Gandalfa 1/50,

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przez Panią/Pana korespondencji za pomocą formularza na stronie WWW, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którymi są: załatwienie sprawy z którą zwraca się osoba, a także utrzymanie kontaktu z każdym zainteresowanym, jako potencjalnym klientem,

• celem przetwarzania jest załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej przez Panią/Pana, a także udzielenie Pani/Panu odpowiedzi,

• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,

• okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent,

• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.