Aplikacja Cenniki to oprogramowanie do zarządzania cenami. Jest zintegrowane z dwoma zewnętrznymi systemami CDN OPTIMA i CRM7. Z bazy ERP pobiera informacje o kontrahentach. Aby finalnie przekazać aktualne ceny do systemu CRM. W swojej bazie przechowuje informacje o cenach zakupu, cenach sprzedaży. Każdy kontrahent i towar mogą mieć inną cenę sprzedaży jak i zakupu. System umożliwia zmianę aktualnych cen jak i planowanie ich zmian w przyszłości. Aby wspomóc proces zmian cen wyświetlana jest marża po zmianie ceny jak i aktualna. Dostępna jest także historia ceny. Jest też możliwość exportu wybranych cen lub całego cennika do pliku excel. Zmiana cen w arkuszu i import do systemu.

 

 

 

Funkcjonalność aplikacji

 • integracja z system CDN Optima
 • integracja z CRM7
 • ceny zakupu i sprzedaży
 • tworzenie nowych towarów z kodem producenta ( ceny zakupu )
 • tworzenie nowych indeksów ( ceny sprzedaży )  na podstawie kodów producenta
 • baza kontrahentów z systemu ERP
 • status kontrahenta i towaru – archiwalny
 • zawansowane filtrowanie
 • export i import cenników do excel
 • planowanie zmian cen ( wybrana data )
 • notatka przy każdej cenie
 • oznaczenie wybranych cen

 

 


 

Potrzebujesz takiej lub podobnej aplikacji? Wypełnij krótki formularz poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą. Chętnie porozmawiamy o szczegółach.

 

Leave this field blank

Addconnect Krzysztof Siwiec informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – iż:


• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Addconnect Krzysztof Siwiec z siedzibą 02-673 Warszawa ul. Gandalfa 1/50,

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przez Panią/Pana korespondencji za pomocą formularza na stronie WWW, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którymi są: załatwienie sprawy z którą zwraca się osoba, a także utrzymanie kontaktu z każdym zainteresowanym, jako potencjalnym klientem,

• celem przetwarzania jest załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej przez Panią/Pana, a także udzielenie Pani/Panu odpowiedzi,

• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,

• okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent,

• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.