Rezerwacja Odbiorcy to aplikacja zintegrowana z CDN Optima. Pobiera z jej bazy danych informacje które prezentuje na ekranie lub w pliku excel. Powstała ponieważ CDN Optima nie ma takiej funkcjonalności aby na jednym ekranie zgromadzić i zaprezentować wymagane dane. Umożliwić wybranie odpowiednich dokumentów Ro poprzez filtry i wyeksportować do pliki excel.

 

 

 

W pierwszym etapie wybieramy interesujące nas dokumenty RO za pomoc filtrów takich jak:

 • Data od-do dokumentów RO
 • Rodzaj waluty
 • Numerze RO
 • Status
 • Przeterminowane – TAK/NIE
 • Pokazuj pozycje zerowa w excel – TAK/NIE
 • Prezentacja na ekranie/plik excel
 • Pokazuj ilości dni od daty wystawienie Ro do wystawienie FV – TAK/NIE
 • Status dokumentu RO – wielokrotny wybór
 • Kontrahent – wielokrotny wybór
 • Handlowiec – wielokrotny wybór
 • Towar – wielokrotny wybór
 • Pokazuj ilość dni od wystawienia RO do wystawienie dokumentu WZ

 

Następnie dane są prezentowane ( ekran lub plik excel )

 • Numer dokumentu RO
 • Nazwę firmy
 • Handlowca
 • Datę dokumentu
 • Status dokumentu
 • Opis
 • Nazwę towarów ( kod )
 • Walutę
 • Ilość
 • Cenę
 • Wartość
 • Ilość pozostałą
 • Kod CN
 • Datę dostarczenia
 • Kraj pochodzenia
 • ilość dni od wystawienia RO do wystawienie dokumentu WZ
 • dokument ZD powiązany z RO

 

Aplikacja także umożliwia generowanie dokumentu PDF z Wywołaniem z Magazynu. Dane w PDF są pobierane z zaznaczonych dokumentów PDF jak i informacji wprowadzonych przez użytkownika.

 


 

Potrzebujesz takiej lub podobnej aplikacji? Wypełnij krótki formularz poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą. Chętnie porozmawiamy o szczegółach.

 

Leave this field blank

Addconnect Krzysztof Siwiec informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – iż:


• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Addconnect Krzysztof Siwiec z siedzibą 02-673 Warszawa ul. Gandalfa 1/50,

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przez Panią/Pana korespondencji za pomocą formularza na stronie WWW, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którymi są: załatwienie sprawy z którą zwraca się osoba, a także utrzymanie kontaktu z każdym zainteresowanym, jako potencjalnym klientem,

• celem przetwarzania jest załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej przez Panią/Pana, a także udzielenie Pani/Panu odpowiedzi,

• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,

• okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent,

• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.